DPF

DPF ili eng: diesel particulate filter često pod nazivom FAP. Svrha mu je da smanji emisiju štetnih ispušnih plinova tako što čestice čađi zadržava u sebi kada se automobil vozi na kratkim relacijama, da bi te čestice kada se za to stvore uvjeti sagorjelo na daleko većoj temperaturi. Sve se to događa potpuno automatizirano i bez potrebe da vozač bilo šta radi i zna za taj proces. Taj proces naziva se regeneracija, i ona se odvija praktično stalno kada postoje uvjeti za to. Odnosno kada je način vožnje takav da se stvara dovoljna temperatura za sagorjevanje čestica čađi. Međutim ako se automobil vozi na kratkim relacijama i malim brzinama čestice se gomilaju u DPF filteru