EGR

Nakupljanje čađe u usisu najčešći je uzrok kvara ventila EGR, ali nije uvijek potrebna nimalo jeftina zamjena. U većini slučajeva ventil se može vrlo uspješno isključiti

SIMPTOMI NEISPRAVNOG EGR : Motor nepravilno radi, gubi snagu, povremeno trza, a na ispuhu je primjetna prekomjerna količina crnog dima, a na novijim vozilima obavezno se upali CHECK lampica motora

KAKO EGR RADI: temelji se na povratu jednog dijela, oko 20 % ispušnih plinova (ovisno da li se radi o benzinskom ili dizelskom motoru) u usisni sustav i ponovnom sagorijevanju unutar cilindara.